Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng

Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng

PHẦN MỀM DIALUX

Dialux là phần mềm dùng trong thiết kế đèn chiếu sáng ở nhiều khu vực khác nhau như đèn chiếu sáng công cộng, đèn đường, đèn chiếu sáng phức tạp ở các trung tâm thể thao.

Click vào đây để tải DIALUX về miễn phí

Click vào link bên để xem hướng dẫn sử dụng phần mềm DIALUX 4.12