LIGHTIFY

1 sản phẩm

LIGHTIFY Classic A60 RGBW

<p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">ÁNH SÁNG CỦA TƯƠNG LAI</span></p><p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">- Đèn Led với hiệu suất cao là sự thay thế tuyệt vời với công nghệ hiện đại thay cho bóng đèn sợi đốt 60W.</span></p><p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">- Cho nguồn ánh sáng lý tưởng với chế độ tùy chỉnh ánh sáng với tất cả các màu sắc mà bạn có thể tưởng tượng được.</span></p>