LED Dây Indoor

1 sản phẩm

Đèn LED DÂY

<p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">- Tiết kiệm năng lượng.</span></p><p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">- Băng tự dính mặt sau giúp cho việc cài đặt dễ dàng và nhanh chóng.</span></p><p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:medium;">- Kết nối chắc chắn, dễ dàng cắt và tái kết nối.</span></p>